Research
Improving Performance and Accuracy of Local PCA

Improving Performance and Accuracy of Local PCA

Local Principal Component Analysis (LPCA) is one of the popular techniques for dimensionality reduction and data compression of large data sets encountered in computer graphics.…

Education
Multimediální a grafické aplikace

Multimediální a grafické aplikace

Cílem předmětu je přehledné seznámení s teoretickými základy multimedií a počítačové grafiky a použití těchto znalostí v praxi.