Research
Adding Depth to Cartoons Using Sparse Depth (In)equalities

Adding Depth to Cartoons Using Sparse Depth (In…

This paper presents a novel interactive approach for adding depth information into hand-drawn cartoon images and animations. In comparison to previous depth assignment techniques…

Education
Výpočetní geometrie

Výpočetní geometrie

Cílem výpočetní geometrie je analýza a návrh efektivních algoritmů pro určování vlastností a vztahů geometrických objektů. Řeší se problémy geometrického vyhledávání, problém…