X3DOM - Laskavý průvodce virtuálními světy

Příklady a obrázky z 3. kapitoly - Jednoduché světy - část 3 ze 3

Program P-3-20:
Pozadí v podobě koule dovoluje definovat pouze vodorovné barevné přechody
Program P-3-21:
Pozadí ze šesti obrazů zajišťuje úplný panoramatický pohled


[Pozor v MSIE: zobrazuje pouze obrazy s rozměry v mocninách dvou]
Obrázek 3-24:
Doplnění lampičky zdrojem směrového světla (SpotLight) a pozadím. Kuličky jsou přidány pro kontrolu, že zdroj světla má nastaveny správně své charakteristiky
Obrázek 3-26:
Použití billboardů pro modely stromů a zvířat
+
Program P-3-23:
Tři stromy jako billboardy s poloprůhlednou texturou
Program P-3-24:
Pomocí uzlů Anchor lze návštěvníka provádět od stanoviště ke stanovišti

[Chyba v X3DOM: přesun na stanoviště není implementován. Lze však řešit pomocí Javascriptu.]
Obrázek 3-27:
Tři reprezentace téhož tělesa uzlem LOD
+
Program P-3-25:
Odstupňování detailů modelu ve čtyřech krocích v uzlu LOD
Program P-3-26:
Kombinace automatického a doporučeného přepínání mezi reprezentacemi v uzlu LOD

Na predchozi cast Na hlavni stranku Na dalsi kapitolu
Na předchozí část Na hlavní stránku Na další kapitolu

(C) Jiří Žára, 2015