Bakalářské studium

Katedra zajišťuje tyto bakalářské obory:

Projekty a bakalářské práce (BP)

 • Do konce 5. semestru má mít student vybrané a zadané téma. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů.
 • V 6. semestru si student zapíše předmět „BP“ a odevzdá bakalářskou práci - termín odevzdání je určen časovým plánem aktuálního akademického roku.
 • Svou práci v pdf včetně příloh nahrajte do systému KOS (Archiv starších prací: https://dip.felk.cvut.cz, FEL, Katedra 13139

Náležitosti zadání

 • Zadavatel vypíše zadání do KOSu.
 • Struktura zadání:
  • Navrhněte a implementujte systém pro….,
  • Systém by měl umožňovat ….
  • Vstupem do systému bude …. Výstup bude ve formě ….
  • Implementujte v prostředí ….
  • Výsledný produkt otestujte z hlediska …
  • Literatura: je nutné uvést alespoň jednu pořádnou odbornou literaturu, tedy nikoliv odkaz na Wikipedii či Google ani univerzální větu „dodá vedoucí práce“.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Petr Felkel, Ph.D.
 
cs/study/bc.txt (3426 ) · Poslední úprava: 22.03.2017 - 15:58 autor: Horesovska Marcela