Bakalářské studium

Katedra zajišťuje tyto bakalářské obory:

Projekty a bakalářské práce (BP)

  • Do konce 5. semestru má mít student vybrané a zadané téma BP. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů.
  • V 6. semestru si student zapíše předmět „BP“ a odevzdá bakalářskou práci - termín odevzdání je určen časovým plánem aktuálního akademického roku.
  • Archiv závěrečných prací: https://dspace.cvut.cz,ČVUT, FEL, Katedra 13139
  • Archiv starších prací: https://dip.felk.cvut.cz, FEL, Katedra 13139
 
cs/study/bc.txt (4837 ) · Poslední úprava: 28.03.2017 - 15:13 autor: Horesovska Marcela