Výuka zajišťovaná katedrou

Bakalářský program

Katedra počítačové grafiky a interakce vyučuje v těchto studijních programech:

Bakalářské předměty v jednotlivých programech

Katedra počítačové grafiky a interakce zajišťuje obhajoby pro tyto obory:

Projekty a bakalářské práce (BP)

  • Do konce 5. semestru má mít student vybrané a zadané téma BP. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů.
  • V 6. semestru si student zapíše předmět „BP“ a odevzdá bakalářskou práci - termín odevzdání je určen časovým plánem aktuálního akademického roku.
  • Archiv závěrečných prací: https://dspace.cvut.cz,ČVUT, FEL, Katedra 13139
  • Archiv starších prací: https://dip.felk.cvut.cz, FEL, Katedra 13139

Magisterský program

Katedra počítačové grafiky a interakce vyučuje v těchto studijních programech:

Magisterské předměty v jednotlivých programech

Katedra počítačové grafiky a interakce zajišťuje obhajoby pro tyto obory:

Projekty a diplomové práce (DP)

Doktorský program

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Petr Felkel, Ph.D.
 
cs/study/candidates.txt (2867 ) · Poslední úprava: 25.04.2017 - 14:54 autor: Horesovska Marcela