Jak vypsat BP/DP na 13139

Vedoucí práce:

 1. Vloží text zadání do KOSu.
 2. Zarezervuje téma studentovi (nebo si student téma zarezervuje sám).
 3. Potvrdí v KOSu rezervaci zadání studentovi.
 4. Vytiskne návrh zadání. V návrhu vyplní oponenta a odevzdá návrh paní Horešovské - 3.patro, místn. č.319 a. Návrh podepsaný vedoucím práce může odevzdat i student; další možností je, že vedoucí práce pošle paní Horešovské mail (hores@fel.cvut.cz) s informací, že je téma připravené ke schválení katedrou a připojí návrh oponenta.
 5. Pokud je vedoucí práce externí…BUDE DOPLNĚNO .. vyplní a zašle tento formulář paní Horešovské mailem (hores@fel.cvut.cz) v příloze.

Paní Horešovská:

 1. Zajistí odsouhlasení tématu katedrou.
 2. Téma překlopí do „zadáno“ a vloží oponenta.

V tomto okamžiku si může student zapsat předmět BP/DP.

Paní Horešovská vytiskne formulář zadání BP/DP, zajistí podpisy vedoucího katedry a pana děkana a vyzve mailem studenta k vyzvednutí oficiálního zadání BP/DP.

Struktura zadání

 • Navrhněte a implementujte systém pro….,
 • Systém by měl umožňovat ….
 • Vstupem do systému bude …. Výstup bude ve formě ….
 • Implementujte v prostředí ….
 • Výsledný produkt otestujte z hlediska …
 • Literatura: je nutné uvést alespoň jednu pořádnou odbornou literaturu, tedy nikoliv odkaz na Wikipedii či Google ani univerzální větu „dodá vedoucí práce“.
 • Jak zadat BP/DP - pokyny pro vedoucího práce - návod popisuje práci se závěrečnými pracemi ze strany webového KOSu pro učitele
 
cs/study/jak_zadat_zp.txt (8274 ) · Poslední úprava: 15.01.2019 - 13:22 autor: Horesovska Marcela