Vedoucí práce:

  1. Vloží text zadání do KOSu.
  2. Zarezervuje téma studentovi (nebo si student téma zarezervuje sám).
  3. Potvrdí v KOSu rezervaci zadání studentovi.
  4. Vytiskne návrh zadání. V návrhu vyplní oponenta a odevzdá návrh paní Horešovské - 3.patro, místn. č.319a. Návrh podepsaný vedoucím práce může odevzdat i student; další možností je, že vedoucí práce pošle paní Horešovské mail (hores@fel.cvut.cz) s informací, že je téma připravené ke schválení katedrou a připojí návrh oponenta.

Paní Horešovská:

  1. Zajistí odsouhlasení tématu katedrou.
  2. Téma překlopí do „zadáno“ a vloží oponenta.

V tomto okamžiku si může student zapsat předmět BP/DP.

Paní Horešovská vytiskne formulář zadání BP/DP, zajistí podpisy vedoucího katedry a pana děkana a vyzve mailem studenta k vyzvednutí oficiálního zadání BP/DP.

 
cs/study/jak_zadat_zp.txt (151 ) · Poslední úprava: 21.03.2017 - 21:45 autor: Horesovska Marcela