Bakalářské práce (BP)

  • Do konce 5. semestru má mít student vybrané a zadané téma BP. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů.
  • V 6. semestru si student zapíše předmět „BP“ a odevzdá bakalářskou práci - termín odevzdání je určen časovým plánem aktuálního akademického roku.

Diplomové práce (DP)

  • Do konce 3. semestru má mít student vybrané a zadané téma DP. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů.
  • Ve 4. semestru si student zapíše předmět „DP“ a odevzdá diplomovou práci - termín odevzdání je určen časovým plánem aktuálního akademického roku.

Archiv závěrečných prací

 
cs/study/kdy_vybrat_tema.txt (2942 ) · Poslední úprava: 25.10.2017 - 10:17 autor: Horesovska Marcela