Magisterské studium

Volitelné předměty

Pro studenty Otevřené informatiky nabízíme 6-ti kreditové volitelné předměty:

 • A4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech (GPGPU, CUDA).
 • A4M39PGR2 Programování grafiky 2 (OpenGL, shadery)
 • A4M39RSO Realistická syntéza obrazu

Projekty a diplomové práce (DP)

 • Do konce 3. semestru má mít student vybrané a zadané téma DP. Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů.
 • Ve 4. semestru si student zapíše předmět „DP“ a odevzdá diplomovou práci - termín odevzdání je určen časovým plánem aktuálního akademického roku.

Náležitosti zadání

 • Zadavatel vypíše zadání do KOSu.
 • Zadání by mělo mít následující strukturu
  • Navrhněte a implementujte systém pro….,
  • Systém by měl umožňovat ….
  • Vstupem do systému bude …. Výstup bude ve formě ….
  • Implementujte v prostředí ….
  • Výsledný produkt otestujte z hlediska …
  • Literatura: je nutné uvést alespoň jednu pořádnou odbornou literaturu, tedy nikoliv odkaz na Wikipedii či Google ani univerzální větu „dodá vedoucí práce“.

Ceny za závěrečné práce

Kvalitní diplomové práce lze přihlásit do různých soutěží o ceny. Seznam je na stránkách fakulty.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Petr Felkel, Ph.D.
 
cs/study/mgr.txt (3171 ) · Poslední úprava: 23.03.2017 - 14:01 autor: Horesovska Marcela