Informace k odevzdání BP/DP

  • Zadání BP/DP musí být v okamžiku odevzdání BP/DP platné, pokud není, musíte podat na studijním oddělení DCGI na Karlově nám. žádost o prodloužení platnosti, na které musí být i souhlas od vedoucího práce. Tuto žádost pošleme s vyjádřením vedoucího katedry k vyřízení panu děkanovi.
  • Do termínu pro odevzdání BP/DP předložíte ke kontrole dva výtisky BP/DP studijní referentce DCGI na Karlově nám., 3. patro, místn.č. 319 a - úřední hodiny zde. Referentka zkontroluje formality, výtisky orazítkuje a vloží do nich informace pro vedoucího a oponenta o termínu pro odevzdání posudků. Výtisky následně předáte svému vedoucímu a oponentovi.
  • V každém výtisku musí být na začátku vevázáno oficiální zadání BP/DP, v jednom originál, ve druhém kopie. Práce má být vytištěna oboustranně, svázaná v měkkých deskách. Prostudujte si směrnice děkana - speciálně čl.3, bod 10
  • Práci vložte do KOSu, vložení je nutné provést před tím, než předložíte BP/DP ke kontrole - viz návod
  • Upozornění: přílohy k BP/DP, které se dříve vkládaly na DVD do výtisku práce, se již nahrávají jen do KOSu spolu s PDF práce. Pouze ve vyjímečných případech možno přiložit DVD.
  • Je vhodné, abyste jako součást výsledků DP/BP nahráli 3-10 obrázků prezentujících dosažené výsledky (rozlišení screenshotů minimálně FullHD, rendery 4k), které mohou být použity pro propagační účely (např. kalendář FEL, weby DCGI/FEL, atd). Uploadem dáváte katedře počítačové grafiky a interakce souhlas s využitím obrázků pro zmíněné propagační/prezentační účely katedry/fakulty/ČVUT. Obrázky nechť jsou zazipovány do jednoho souboru a vloženy do KOSu jako příloha s názvem imgs.zip.
  • U vedoucího práce ( pokud je vedoucí práce externista, tak u oponenta) si vyžádejte zápočet za předmět BP/DP do KOSu.
  • S posudky máte právo se seznámit nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem SZZ.

Za obsah stránky zodpovídá: Marcela Horešovská
 
cs/study/odevzdani_bp-dp.txt (770 ) · Poslední úprava: 25.10.2017 - 14:51 autor: Horesovska Marcela