Informace k odevzdání BP/DP

  • Zadání BP/DP musí být v okamžiku odevzdání BP/DP platné, pokud není, musíte podat na studijním oddělení DCGI na Karlově nám. žádost o prodloužení platnosti, na které musí být i souhlas vedoucího práce. Tuto žádost pošleme s vyjádřením vedoucího katedry k vyřízení panu děkanovi.
  • Do termínu pro odevzdání BP/DP předložíte ke kontrole dva výtisky BP/DP studijní referentce DCGI na Karlově nám., 3. patro, místn.č. 319 a. Referentka zkontroluje formality, výtisky orazítkuje a vloží do nich informace pro vedoucího a oponenta o termínu pro odevzdání posudků. Výtisky následně předáte svému vedoucímu a oponentovi.
  • V každém výtisku musí být na začátku vevázáno oficiální zadání BP/DP, v jednom originál, ve druhém kopie. Práce má být vytištěna oboustranně, svázaná kvalitní vazbou - viz Směrnice děkana, čl.3, bod 10.
  • Práci vložte do KOSu, vložení je nutné provést před tím, než předložíte BP/DP ke kontrole - viz návod
  • Zdrojové kódy jsou součástí závěrečné práce, podléhají hodnocení vedoucím a oponentem, a proto se nahrávají do KOSu stejně jako PDF závěrečné práce. Ve výjimečných případech se může vedoucí práce rozhodnout odložit zveřejnění závěrečné práce obsahující zdrojové kódy či jiná citlivá data - viz Směrnice děkana, článek 3, odst. 14. Tato dohoda musí nastat co nejdříve, ideálně 1 měsíc před termínem odevzdání, aby bylo možné včas požádat děkana FEL o schválení odkladu zveřejnění. Není však nutné žádat o odklad zveřejnění celé práce, ale pouze o některou její část. V případě odložení zveřejnení odevzdáte práci a veškeré přílohy na dvou datových nosičích spolu s výtisky práce.
  • Pokud velikost jednotlivých příloh závěrečné práce přesahuje limit pro nahrávání do KOSu, doporučujeme přílohy komprimovat a poté rozdělit na menší části, např. pomocí programu 7z (7z a -v50M archiv soubory, nebo kratší archivy: 7z a -50000000 archiv soubory).
  • Nahrajte jako součást výsledků DP/BP 6 obrázků prezentujících dosažené výsledky (rozlišení screenshotů minimálně FullHD, rendery 4k), které mohou být použity pro propagační účely (např. kalendář FEL, weby DCGI/FEL, atd). Uploadem dáváte katedře počítačové grafiky a interakce souhlas s využitím obrázků pro zmíněné propagační/prezentační účely katedry/fakulty/ČVUT. Obrázky nechť jsou zazipovány do jednoho souboru a vloženy do KOSu jako příloha s názvem imgs.zip.
  • U vedoucího práce (pokud je vedoucí práce externista, tak u oponenta) si vyžádejte zápočet za předmět BP/DP do KOSu.
  • S posudky máte právo se seznámit nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem SZZ.

Za obsah stránky zodpovídá: Marcela Horešovská
 
cs/study/odevzdani_bp-dp.txt (10840 ) · Poslední úprava: 18.05.2018 - 18:53 autor: Horesovska Marcela