Státnice

  • Ke státnicím budou zařazeni studenti, kteří se v daném semestru přihlásili ke státní závěrečné zkoušce v řádném termínu dle časového plánu akademického roku a nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem příslušného termínu státních závěrečných zkoušek splnili svůj studijní plán.
  • Pokud se vám nepodaří včas uzavřít studium, vaše přihláška se stává neplatnou, nepřicházíte o termín státnic, jen prosím informujte o této skutečnosti studijní referentku KPGI mailem.
  • Budete-li zařazeni ke komisi SZZ a ze závažných důvodů se nebudete moci dostavit (nemoc a pod. - nutno doložit), musíte nejpozději do 5 dnů od konání SZZ poslat panu děkanovi omluvu, jinak přijdete o 1 termín SZZ.
  • Konkrétní časový harmonogram SZZ vám bude zaslán e-mailem nejpozději v týdnu před státnicovým týdnem. O termínu konání státnice informujte svého vedoucího, popř. oponenta.

Za obsah stránky zodpovídá: Marcela Horešovská
 
cs/study/statnice.txt (5347 ) · Poslední úprava: 13.11.2018 - 14:15 autor: Horesovska Marcela