Kombinované studium oboru WM v programu STM (BKSTMWM-2612R062)

Katedra počítačové grafiky a interakce otevírá v zimním semestru 2011/12 kombinované studium oboru Web a Multimédia v programu STM formou tzv. „kombinovaného studia v nenaplněných oborech“. Konkrétně to znamená, že některé z oborových předmětů studenti absolvují se studenty denního studia.

Doporučený průchod studijním plánem

Studijním referentem pro dálkové studium na KPGI je paní Milada Kučerová. Na katedře počítačů paní Božena Mannová.

Zápis do programu

Postup zápisu:

 1. Na pedagogickém oddělení v Dejvicích si přihlášený student u paní Kytnarové (224 353 916) zapíše předměty:
  • AD7B36DBS - Databáze
  • AD7B36DSA - Datové struktury a algoritmy
  • AD7B01MCS - Matematika pro informatiku - POZOR - tento předmět je nutno absolvovat v zimním semestru! Omlouvám se, nevěděl jsem to a neověřil - PF
  • AD7B39MGA - Multimediální a grafické aplikace (7 lidí)
  • AD7B39WA1 - Vývoj webových aplikací (1 člověk)
 2. Předměty DBS, DSA a MCS absolvuje s programem Softwarové inženýrství v pátek
 3. Předměty MGA a WPA1 mají přednášky v PO a cvičení v UT. Přednášející souhlasí s tím, aby absolvovali látku samostudiem podle materiálů na webu předmětů, bez docházky na přednášky.
  1. Přednášející vyberou jednoho svého cvičícího, který povede kombinované studenty WM elektronickou formou (kontakty doplním)
  2. Studenti cca 4x za semestr přijedou v úterý za vybranými cvičícími na konzultaci

Přesun PSI zpět do letního semestru

Kombinované studium v předchozím běhu

Přihlášení studenti ve 3. semestru B111

 • Avakjan Grant
 • Duška Petr
 • Gavenda Jindřich
 • Kudělka Richard
 • Vencl Martin
 • Volf Štěpán (pouze předmět MVR v semestru B111)

4. semestr - B102

 1. Ve studijním plánu jsou tyto předměty (dva z K13139)
  • AD7B14BP2 - Bezpečnost v elektrotechnice 2 (0kr)
  • AD7B32KBE - Kódy a bezpečnost (6kr)
  • AD7B01MCS - Matematika pro informatiku (6kr) - přesunuta ze zimního semestru
  • AD7B39MM1 - Multimédia 1 (6kr)
  • AD7B39PGR - Programování grafiky (6kr)- přednáška ve čtvrtek
  • AD7B36XML - Technologie XML - volitelný (6kr)
 2. Předměty BP2, KBE, MCS a XML absolvuje s programem Softwarové inženýrství v pátek
 3. Předmět PGR je rozvrhován na čtvrtek, po domluvě s vyučujícím je možné jej absolvovat bez docházky na přednášky. Je nutno odevzdat včas domácí úkoly.
 4. Předmět MM1 má přednášky ve středu 11-12.30 a cvičení ve čtrtek 14.30-18. Je nutno se domluvit s přednášejícím, co lze doplnit samostudiem podle materiálů na webu a co z doplňkové literatury. Je zde větší rozsah praktických úkolů, proto je nutno se zúčastnit vybraných cvičení.

5. semestr - B111

 1. V tomto semestru studují 3. ročník studenti:
  • Ondřej Urban,
  • Jan Drhlík
  • Michal Blažej
  • Petr Škoda (od semestru B111)
  • Melisa Subašič (od semestru B111)
 2. Ve studijním plánu je jeden předmět z K13139
  • AD7B39TUR - Testování uživatelských rozhraní.
  • AD7B36USI Úvod do softwarového inženýrství
 3. Předmět TUR je rozvrhován na úterý, po domluvě s vyučujícím Adamem Sporkou je možné jej absolvovat bez docházky na přednášky. Je nutno odevzdat včas domácí úkoly.
 4. Předmět USI se absolvuje s programem Softwarové inženýrství v pondělí 14.30-16
 
cs/study/wam-komb.txt (63078 ) · Poslední úprava: 29.03.2017 - 14:06 autor: Horesovska Marcela