Publikace

Mixed Labeling: Integrating Internal and External Labels

Ladislav Čmolík Václav Pavlovec Hsiang-Yun Wu Martin Nöllenburg
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 28(4):1848-1861, 2022

Rapid Labels: Point-Feature Labeling on GPU

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 28(1):604-613, 2022

Labels on Levels: Labeling of Multi-Scale Multi-Instance and Crowded 3D Biological Environments

David Kouřil Ladislav Čmolík Barbora Kozlíková Hsiang-Yun Wu Graham Johnson David S. Goodsell Arthur Olson Eduard Groller Ivan Viola
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 25(1):977-986, 2019

Real-time External Labeling of Ghosted Views

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 25(7):2458-2470, 2019

On the Selection of 2D Objects Using External Labeling

Proceedings of SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 2255-2258, 2014

Závěrečné práce

3D logická hra

Sára Veselá Bakalářská práce 2023
Tato práce se zabývá analýzou herních principů 3D logických počítačových her. Zejména logických her, které mění herní prostředí. Na základě této analýzy byla navržena 3D logická hra z pohledu první osoby...

Vizualizace hierarchicky seskupených dat pomocí bodového diagramu

Daniel Gruncl Diplomová práce 2023
Cílem této práce je interaktivní vizualizace bodových diagramů s statisíci hierarchicky seskupenými datovými body. Vizualizace automaticky vybírá barevnou paletu pro shluky na vybrané úrovni hierarchie....

Ověření pravidel pro umisťování popisků

Lilian Machulda Diplomová práce 2023
V posledních dekádách se výrazně zvýšila používanost počítačů. To mimo jiné vedlo ke vzniku online mapových služeb. Když porovnáme umístění popisků v online prostředí s fyzickými mapami, můžeme si všimnout...

Webová aplikace pro vizualizaci tabulkových dat

Zuzana Štětinová Diplomová práce 2022
Tato diplomová práce diskutuje návrh a realizaci aplikace určené k vizualizaci tabulkových dat ve webovém prostředí. Aplikace slouží k vizualizaci tabulkových dat uživatele s kvantitativními i nominálními...

Modelování a animace čtyřnožců

Julie Trollerová Bakalářská práce 2022
Tato práce se věnuje otázce modelování a animace čtyřnožců zejména za účelem výroby assetů do videoher. Poskytuje náhled na teorii a metody používané při výrobě takových assetů a navíc prozkoumává možnosti...

3D logická hra z pohledu první osoby

Lucie Veverková Bakalářská práce 2021
Tato práce se zabývá analýzou herních principů logických her, analýzou celkového procesu návrhu levelů a modulárních komponent, k čemu slouží a jak se vytváří, a jmenuje dvě modelovací techniky. Na základě...

Správa velkých dat z dopravních senzorů pomocí jejich vizualizace

Lucia Semanová Diplomová práce 2021
Cílem této práce je implementovat prototyp systému pro vizualizaci a správu dopravních senzorů. Za účelem návrhu prototypu byl proveden uživatelský výzkum se zkušenými dopravními inženýry a analýza stávajících...

Shlukování a vizualizace tabulkových dat s nominálními atributy

Štefan Okruhlica Diplomová práce 2021
Tato diplomová práce se zabývá různými přístupy ke clusterování a následné vizualizaci nominálních a ordinálních dat. Ukazuje tabulkové datasety, definuje typy attributů a popisuje úkoly pro vizualizaci....

Herní engine pro hry typu Minecraft

Zdeněk Kolář Bakalářská práce 2021
Tématem této bakalářské práce je generování a vykreslování herních prostředí pro hry podobným hře Minecraft. Pro tyto hry je specifický zdánlivě nekonečný procedurálně generovaný volumetrický svět, ve...

Logická 3D hra

Petr Varga Bakalářská práce 2021
Tato práce analyzuje proces navrhování her, mechaniky logických her a vytváření modulárních komponent. Tuto analýzu následně použiji k navržení své vlastní hry a vytvoření této hry v Unity. Následně tuto...

Aplikace pro design a export závodů stopy

Mykola Isaiev Bakalářská práce 2020
Vytváření trojrozměrných scén závodních tratí vyžaduje znalost specifického softwaru a může být časově náročné. Výzkumné centrum Smart Driving Solutions používá řidičský simulátor Cruden Panthera pro...

Prototypování dotykových uživatelských rozhraní v automobilech

Markéta Hejná Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá návrhem způsobů pro zjednodušení tvorby prototypů dotykových rozhraní automobilů. Na základě seznamu požadavků na vlastnosti takových prototypů jsem analyzovala několik technologií...

Ilustrativní vizualizace primárního okruhu jaderné elektrárny

Petr Brachaczek Diplomová práce 2019
V této diplomové práci řeším komplexní metody ilustračních technik pro zobrazení složitých objektů sestavených z mnoha částí. Kombinuji různé ilustrační techniky, dynamicky umisťované popisky komponent...

Integrace interních a externích popisků

Václav Pavlovec Diplomová práce 2019
Tato diplomová práce se zabývá automatickým rozmístěním popisků. Popisky mohou být umístěny přes daný objekt (angl. Internal Labelig) či vedle daného objektu (angl. External Labeling), přičemž jsou s...

Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat

Martin Janda Diplomová práce 2018
Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají,...

Vizualizace procesorového a paměťového zatížení cloudu

Karel Kovařovic Diplomová práce 2018
Práce se věnuje vizualizaci serverového cloudu, konkrétně vizualizaci paměťového a procesorového zatížení jednotlivých virtuálních strojů ve vztahu k vlastnímu serveru. Za tímto účelem je nejprve podrobně...

Vizualizace síťových toků v infrastruktuře cloudu

Pavel Podaný Diplomová práce 2018
Cloudové počítačové systémy v moderním světě dosahující stále větší presence a komplexnosti a mnohé z nich obsahují stovky či tisíce unikátních vnitřních sítí. Kvalitní monitoring takovéto infrastruktury...

Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti

Eliška Kuběnová Diplomová práce 2018
Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich...

Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat

Jakub Groll Diplomová práce 2017
Tato diplomová práce se zabývá metodou vykreslování volumetrických dat, která umožnuje kombinovat ruzné vizualizacní techniky pri akumulaci barvy a pruhlednosti podél paprsku. Cílem práce je seznámit...

Interakce s 3D objekty ve virtuální realitě

Tereza Kašparová Bakalářská práce 2016
Teoretická část této práce se zabývá analýzou/volbou zařízení pro zobrazení virtuální reality, vybraných zařízení pro interakci s 3D objekty a analýzou/volbou 3D kurzorů. Dále se věnuje 3D verzi Fittsova...

Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase

Petr Frantál Bakalářská práce 2016
Tato bakalářská práce představuje možnosti tvorby 3D modelů měst, které simulují jejich vývoj v průběhu času. Pro modelování měst v této práci uvažujeme využití procedurálního modelování. Práce nejdříve...

Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti

Tomáš Pastýřík Diplomová práce 2015
Tato práce se zabývá problémem zobrazování částečně průhledných objektů a jeho vylepšení pomocí modulace průhlednosti za účelem odhalení vnitřních struktur 3D těles. Implementovali jsme metodu Illustration...

Ilustrace pohybu mechanických součástí

Markéta Štětovská Diplomová práce 2014
Úkolem práce je analyzovat možné způsoby ilustrace funkce soustav skládajících se z více mechanických součástí (např. soustava ozubených kol) a na základě analýzy navrhnout a implementovat aplikaci, která...

Vizuální vývojové prostředí pro víceprůchodové renderování

Tomáš Dřínovský Bakalářská práce 2010
Tato práce se zabývá vytvořením vizuální representace prvků víceprůchodového renderování. Dále je navrhnuto a implementováno prostředí pro visuální tvorbu efektů víceprůchodového renderování. Toto prostředí...

Výzkumné projekty

Centrum kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C)

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových...

Centrum počítačové grafiky (CPG)

Cílem projektu je navrhnout optimální metody interakce ve virtuální realitě, algoritmy pro modelování, zobrazování a řešení dynamických problémů ve VR světech, vyvinout problémově orientované metody vizualizace...

Mobile Knowledge Management (MUMMY)

Systém MUMMY pomáhá pracovníkům mimo pracoviště zachycovat a přistupovat koherentně k bázi znalostí přístupem „informace v kontextu“. Systém využívá multimediální anotace a asistenci související s umístěním...

Systémový přístup k měření výkonnosti v bezpečnosti leteckých organizací

Cílem projektu je zvýšení bezpečnostní inteligence komplexních leteckých organizací pomocí návrhu řešení pro měření a vizualizaci výkonnosti v bezpečnosti leteckých organizací na základě systémového přístupu....