Publikace

Misalignment in Semantic User Model Elicitation via Conversational Agents: A Case Study in Navigation Support for Visually Impaired People

Jakub Berka Jan Balata Catholijn M. Jonker Zdeněk Míkovec M. Birna van Riemsdijk Myrthe L. Tielman
International Journal of Human-Computer Interaction 38(18-20):1909-1925, 2022

KoalaPhone: TouchScreen Mobile Phone UI for Active Seniors

Jan Balata Zdeněk Míkovec Tomáš Slavíček
Journal on Multimodal User Interfaces 9(4):263-273, 2015

Navigation Problems in Blind-to-Blind Pedestrians Tele-assistance Navigation

Proceedings of Human-Computer Interaction - INTERACT 2015, pp. 89-109, 2015

Collaborative Navigation of Visually Impaired

Journal on Multimodal User Interfaces 8(2):175-185, 2014

On the Selection of 2D Objects Using External Labeling

Proceedings of SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 2255-2258, 2014

Závěrečné práce

Univerzální kartotéka

Kryštof Novák Diplomová práce 2023
Tato práce se zabývá vytvořením návrhu aplikace univerzální kartotéky. Vychází z poznatků z vývoje a víceletého veřejného nasazení aplikace Matlafous Kartotéka, z rešerše konkurenčních řešení a z nového...

Vizualizace výrobního procesu

Anastasia Surikova Diplomová práce 2022
Lidé, kteří pracují ve výrobním průmyslu, se musí denně potýkat s velkým množstvím stresu. Možnými příčinami tohoto stresu mohou být pozdní dodávky materiálu, nedodržení termínu zakázky nebo nevyhnutelný...

Multimodální interakční zařízení pro sekundární úkoly za jízdy

Petr Jarušek Diplomová práce 2020
Tato práce se zaměřuje na multimodální interakci s infotainment systémem v autě, konkrétně kombinací konverzačního rozhraní s taktilní/haptickým ovládáním se zaměřením na starší řidiče. Hlavními cíli...

Konverzační rozhraní pro sekundární úkoly při řízení automobilu

Lukáš Chvátal Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá interakcí s palubním počítačem automobilu pomocí konverzačního rozhraní s ohledem na cílovou skupinu seniorů. Hlavním cílem této práce je analyzovat chování seniorů při plnění sekundárních...

Konverzační asistent pro chytrou domácnost

Rudolf Talácko Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá návrhem konverzacního asistenta pro chytrou domácnost se zamerením na cílovou skupinu zrakove postižených osob a senioru. Za pomocí principu „User-Centered-Design“ je vytvoren prototyp...

Potlačování distraktorů v zorném poli řidiče během řízení vozidla

Tomáš Kolařík Diplomová práce 2018
V práci je čtenář nejdříve seznámen s problematikou reklamy podél silnic a distrakcí, kterými na řízení působí. V práci samotné se potom soustředím konkrétně na billboardy. Vyjmenuji jejich druhy a specifické...

Webová aplikace k plánování projektů pro trikovou a postprodukční firmu

Ondřej Chvíla Diplomová práce 2018
Diplomová práce si bere za cíl vytvořit prototyp webové aplikace, která umožňuje plánování a vizualizaci dílčích prací na jednotlivých projektech pro trikovou a post-produkční firmu. Pomocí vhodné vizualizace...

WheelGo – Plánovač tras pro vozíčkáře

Martin Nuc Diplomová práce 2014
Práce rozebírá problematiku navigace vozíčkářů s využitím veřejně dostupných mapových podkladů a crowdsourcingu. Popisuje typické překážky, na které vozíčkáři při cestování naráží, a srovnává současné...

Automatické generování popisu cesty pro zrakově postižené

Jakub Bokšanský Diplomová práce 2013
Práca pojednáva o návrhu systému pre generovanie popisu trás pre zrakovo postihnutých. Je navrhnutý a implementovaný kompletný systém pre generovanie týchto popisov. Práca analyzuje možnosti mobility...

Výuková aplikace pro předškolní děti

Dagmar Tkadlecová Diplomová práce 2012
Děti již dávno nevyrůstají ve světě nabízejícím pouze vlastní zkušenost: mohou spatřit ožívající víly i obludy v moderních renderovaných filmech i hrát si se složitými elektronickými hračkami, které pro...

Mobilní aplikace pro skupinové výdaje a její nasazení

David Vávra Diplomová práce 2012
Tato práce se zabývá projektem Dlužníček - mobilní aplikace pro správu výdajů ve skupině. V práci je popsána implementace Android verze, ale hlavní důraz je na všechno, co se dělo po vydání aplikace -...

Systém pro podporu turistiky zrakově postižených

Jan Balata Diplomová práce 2011
Teoretická část této práce analyzuje potřeby a problémy zrakově postižených turistů. Navrhuje softwarové řešení systému pro podporu turistiky zrakově postižených, který se skládá z webové aplikace, která...

UI interakčního modelu pro vývojáře

Ondřej Havelka Bakalářská práce 2011
Práce se zabývá návrhem (a implementací) uživatelského rozhraní pro interakční model pro vývojáře. Interakční model bude sloužit vývojářům při návrhu přístupných aplikací. Uživatelské rozhraní slouží...

Zprostředkování 2D grafického díla pro nevidomé v mobilním prostředí

Miloslav Rejha Bakalářská práce 2009
Cílem projektu bylo vybrat vhodnou platformu pro práci nevidomých nebo silně zrakově postižených uživatelů s 2D grafickým dílem v mobilním prostředí. Ve vybrané technologii byl implementován prototyp...

Výzkumné projekty

Centrum kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C)

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových...

Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS (VERITAS)

Úkolem VERITAS je vyvíjet, ověřovat a vyhodnocovat nástroje pro integrovanou podporu přístupnosti ve všech fázích vývoje ICT i non-ICT produktů. Zahrnuje specifikace, návrh, vývoj a testování. Cílem...

Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívající průmyslové standardy (I2HOME)

Mnoho lidí se zdravotním postižením, osoby s kognitivními poruchami nebo starší lidé, jsou vyloučeni z používání moderních technologií doma i na veřejnosti. Projekt I2HOME tento problém řeší přístupem...

Mobile Knowledge Management (MUMMY)

Systém MUMMY pomáhá pracovníkům mimo pracoviště zachycovat a přistupovat koherentně k bázi znalostí přístupem „informace v kontextu“. Systém využívá multimediální anotace a asistenci související s umístěním...