Uživatelské rozhraní dotykového telefonu pro seniory


Tomáš Slavíček Vedoucí práce: Jan Balata Diplomová práce 2014
Tato práce se zabývá návrhem mobilního rozhraní pro dotykové telefony uzpůsobeného pro starší osoby. Typický moderní smartphone má velký displej, ale jeho prostředí je poměrně komplikované. Provedli jsme kvalitativní výzkum mezi staršími lidmi. Vyjádřili jsme několik hypotéz, ty jsme ověřili kvantitativním výzkumem. Identifikovali jsme konkrétní schopnosti a omezení starších lidí a shrnuli doporučená pravidla pro přístupnost. Navrhli jsme funkční prototyp, otestovali několik variant jeho rozložení se seniory a probrali specifické problémy v použitelnosti. Nakonec jsme provedli empirické ověření prototypu a porovnali ho se standardním rozhraním Androidu. Věnovali jsme se také technologii stojící za tvorbou prototypu, jak efektivně použít herní framework pro tvorbu aplikace a jak dosáhnout nízké spotřeby baterie.